Chemia na co dzień i od święta – tradycyjne i współczesne zastosowania pierwiastków chemicznych

Webquest dla uczniów gimnazjów klas 1-3

Czas: 2 godziny dydaktyczne. Faktyczny czas wykonywania zadań: 3 tygodnie.
Autor: Marcin Chrzanowski, nauczyciel chemii w szkole podstawowej i gimnazjum